Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Проекти и Стандарди (Програма за работа)

Користете го формуларот подолу за да ги најдете бараните проекти. Внесете ги вашите критериуми за пребарување (единечни или во комбинација) во полињата подолу и притиснете го копчето „Пребарај“.

20.60 Собрани коментари по работниот предлог

ISO/TC 37/SC 3 повеќе

20.99 Проследување на работниот предлог

ISO/TC 61/SC 11 повеќе

20.20 Работа на работниот предлог

ISO/TC 22/SC 40 повеќе

20.20 Работа на работниот предлог

ISO/TC 6 повеќе

20.20 Работа на работниот предлог

ISO/TC 31/SC 3 повеќе

20.20 Работа на работниот предлог

ISO/TC 59/SC 16 повеќе

20.20 Работа на работниот предлог

ISO/TC 61/SC 6 повеќе

20.60 Собрани коментари по работниот предлог

ISO/TC 323 повеќе

20.60 Собрани коментари по работниот предлог

ISO/TC 154 повеќе

20.20 Работа на работниот предлог

ISO/TC 296 повеќе

20.20 Работа на работниот предлог

ISO/TC 127/SC 2 повеќе

20.60 Собрани коментари по работниот предлог

ISO/TC 298 повеќе

20.60 Собрани коментари по работниот предлог

ISO/TC 22/SC 40 повеќе

20.20 Работа на работниот предлог

ISO/TC 174 повеќе

20.60 Собрани коментари по работниот предлог

ISO/TC 35/SC 16 повеќе

20.60 Собрани коментари по работниот предлог

ISO/TC 35/SC 16 повеќе

20.60 Собрани коментари по работниот предлог

ISO/TC 35/SC 16 повеќе

20.60 Собрани коментари по работниот предлог

ISO/TC 307 повеќе