Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Проекти и Стандарди (Програма за работа)

Користете го формуларот подолу за да ги најдете бараните проекти. Внесете ги вашите критериуми за пребарување (единечни или во комбинација) во полињата подолу и притиснете го копчето „Пребарај“.

Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Полу согорен доломит

40.10 harmonizedStageCodeLabel.40.10

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Полу согорен доломит

50.60 Собрани коментари по финалниот-нацрт стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Калциум карбонат

50.60 Собрани коментари по финалниот-нацрт стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Мерење и проценка на вибрациите на целото тело - Општи барања

40.60 Собрани коментари по нацрт стандардот

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Санитарија - Термостатични вентили за мешање - Општа техничка спецификација

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Амонјачен раствор (идентичен со EN 12122:2005)

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Aмбиентен воздух – Стандардна метода на гравиметриско мерење за одредување на ЦЧ10 (PM10) или ЦЧ2,5 (PM2,5) масена фракција од суспендираните цврсти честички

60.55 Ратификацијата е завршена (DOR)

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Санитарија - Вентили за испуштање млаз вода под притисок и автоматски уринални вентили PN 10

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Квалитет на вода - Откривање и набројување на Pseudomonas Aeruginosa во флаширана вода

40.60 Собрани коментари по нацрт стандардот

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Санитарија - Термостатиски вентили за мешање со низок притисок - Општа техничка спецификација

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Хемикалии кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Коагуланти засновани на алуминиум - Аналитички методи

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Склоп на црево - Склоп на флексибилно црево - Дел 1: Стандард за производ за склопување на флексибилно црево (со или без плетенка)

40.60 Собрани коментари по нацрт стандардот

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Водоснабдување - Склоп на црево - Дел 2: Полу-цврст склоп на црево

40.60 Собрани коментари по нацрт стандардот

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Водоснабдување - Флексибилни црева (црево од еластомерен или пластичен материјал со или без метални или синтетички плетенки) - Стандард за производот

40.60 Собрани коментари по нацрт стандардот

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Градбени вентили - Рачно ракувани вентили од легура на бакар и топчести вентили од нерѓосувачки челик за питка вода - Испитувања и барања (идентичен со EN 13828:2003)

40.60 Собрани коментари по нацрт стандардот

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Хемикали кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Натриум алгинат (идентичен со EN 1405:2009)

50.20 Јавна расправа по финалниот-нацрт стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

Хемикали кои се применуваат за третман на вода наменета за потрошувачка од страна на луѓето - Анјонски и нејонски полиакриламиди (идентичен со EN 1407:2008)

50.20 Јавна расправа по финалниот-нацрт стандард

ИСРСМ ТК 17 повеќе

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 17 повеќе