Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Проекти и Стандарди (Програма за работа)

Користете го формуларот подолу за да ги најдете бараните проекти. Внесете ги вашите критериуми за пребарување (единечни или во комбинација) во полињата подолу и притиснете го копчето „Пребарај“.

Критериум: 59.080.30

Класификација на терморегулаторни својства

40.20 Јавна расправа по нацрт-стандардот

ИСРСМ ТК 5 повеќе

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ Совет повеќе

Текстил ( Ткаени ткаенини ( Конструкција ( Методи на анализа ( Дел 2: Определување број жици на единица должина (ISO 7211-2:1984 изменет) (идентичен со EN 1049-2:1993)

30.99 Работниот нацрт е одобрен како нацрт

ИСРСМ ТК 5 повеќе

Текстил – Методи за испитување на неткаен текстил – Дел 18: Одредување на сила на кинење и издолжување на неткаен текстил со употреба на граб метода (ISO 9073-18:2007)

60.55 Ратификацијата е завршена (DOR)

ИСРСМ ТК 5 повеќе

Текстил – Методи на испитување на неткаен текстил- Дел 5: Одредување на отпорност кон механичка продирање (постапка на пробивање со метална топка) (ISO 9073-5:2008)

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 5 повеќе

Текстил – Методи за испитување на неткаен текстил -Дел 6: Апсорпција (ISO 9073-6:2000)

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 5 повеќе

Текстил – Методи за испитување на неткаен текстил -Дел 7: Определување на должина на свиткување

10.99 Одобрување на предлогот

ИСРСМ ТК 5 повеќе

Текстил ( Ткаени ткаенини ( Конструкција ( Методи на анализа ( Дел 2: Определување број жици на единица должина (ISO 7211-2:1984 изменет) (идентичен со EN 1049-2:1993)

90.93 Потврден стандард

ИСРСМ ТК 5 повеќе

Текстил ( Ткаенини ( Определување маса на единица површина на мали примероци (идентичен со EN 12127:1997)

90.60 Собрани коментари

ИСРСМ ТК 5 повеќе

Текстил ( Постапка за земање примероци за испитување од влакна, предиво и ткаенини (идентичен со EN 12751:1999)

90.93 Потврден стандард

ИСРСМ ТК 5 повеќе

Крпи за бришење кои се поставуваат на валчести држачи - Барања за карактеристики и изработка

90.93 Потврден стандард

ИСРСМ ТК 5 повеќе

Текстил – заштитни карактеристики од сончеви УВ зраци – Дел 1:Метод на испитување на ткаенини за облека

90.93 Потврден стандард

ИСРСМ ТК 5 повеќе

Текстил – заштитни карактеристики од сончеви УВ зраци – Дел 2: Класификација и обележување на облеката

90.93 Потврден стандард

ИСРСМ ТК 5 повеќе

Текстил и текстилни производи – Однесување при горење - Завеси и драперии- Мерење на ширење на пламен на вертикално поставени примероци при голем извор на палење

90.93 Потврден стандард

ИСРСМ ТК 5 повеќе

Текстил и текстилни производи – Однесување при горење – Завеси и драперии – Класификациона шема

90.93 Потврден стандард

ИСРСМ ТК 5 повеќе

Текстил – Однесување при горење на материјали за надстрешници, големи тенди и слични производи – Умерено палење

90.93 Потврден стандард

ИСРСМ ТК 5 повеќе

Испитување на текстил – проценка за делување на микрофунги

90.93 Потврден стандард

ИСРСМ ТК 5 повеќе

Текстил – Ткаенини за тапацирање (обложување) – Спецификација и методи на испитување

90.93 Потврден стандард

ИСРСМ ТК 5 повеќе