Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

МКС EN ISO/IEC 17020:2012

Оцена на сообразност – Општи критериуми за работа на различни типови тела што вршат инспекција (ISO/IEC 17020:2012)

Conformity assessment — Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection
30.7.2012

Општи информации

60.60     30.7.2012

ISRSM

ИСРСМ ТК 18

Европски стандард

03.120.20     03.120.2  

англиски   македонски  

Купи

Публикуван

Јазик на кој сакате да го добиете документот.

Подрачје на примена

ISO/IEC 17020:2012 specifies requirements for the competence of bodies performing inspection and for the impartiality and consistency of their inspection activities.
It applies to inspection bodies of type A, B or C, as defined in ISO/IEC 17020:2012, and it applies to any stage of inspection.

ЕУ Директиви и Регулативи

ЕУ Директиви и Регулативи поврзани со овој стандард.

765/2008

Барања за акредитација и надзор на пазарот во врска со маркетинг на производи - (Нова легислативна рамка и екоменаџмент и шеми за проверка-EMAS)

Хармонизиран
2008/68/EC

Директива 2008/68/EC на Европскиот Парламент и Советот од 24 септември 2008 за внатрешниот транспорт на опасна стока

Животен циклус

ПРЕТХОДНО ИЗДАНИЕ

Го заменува
МКС EN ISO/IEC 17020:2006

МОМЕНТАЛНО

Публикуван
МКС EN ISO/IEC 17020:2012
60.60 Публикуван стандард
30.7.2012

Поврзани проекти/стандарди

Усвоен од EN ISO/IEC 17020:2012 IDENTICAL

Усвоен од ISO/IEC 17020:2012 IDENTICAL

Усвоен од EN ISO/IEC 17020:2012 IDENTICAL

Усвоен од ISO/IEC 17020:2012 IDENTICAL

Преглед

Само информативните делови од проектите се јавно достапни. За да ја видите целата содржина на проектот, дадете коментари и гласате, најавете се со Вашиот профил со клик на копчето „Најава“.

Најава