Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

МКС EN ISO/IEC 17020:2012

Оцена на сообразност – Општи критериуми за работа на различни типови тела што вршат инспекција (ISO/IEC 17020:2012)

Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies performing inspection (ISO/IEC 17020:2012)
30.7.2012

Општи информации

60.60     30.7.2012

ISRSM

ИСРСМ ТК 18

Европски стандард

03.120.20     03.120.2  

англиски   македонски  

Купи

Публикуван

Одберете јазик на кој сакате да го добиете документот.

Подрачје на примена

ISO/IEC 17020:2012 specifies requirements for the competence of bodies performing inspection and for the impartiality and consistency of their inspection activities.
It applies to inspection bodies of type A, B or C, as defined in ISO/IEC 17020:2012, and it applies to any stage of inspection.

ЕУ Директиви и Регулативи

ЕУ Директиви и Регулативи поврзани со овој стандард.

765/2008

Барања за акредитација и надзор на пазарот во врска со маркетинг на производи - (Нова легислативна рамка и екоменаџмент и шеми за проверка-EMAS)

Хармонизиран
2008/68/EC

Директива 2008/68/EC на Европскиот Парламент и Советот од 24 септември 2008 за внатрешниот транспорт на опасна стока

Животен циклус

ПРЕТХОДНО ИЗДАНИЕ

Го заменува
МКС EN ISO/IEC 17020:2006

МОМЕНТАЛНО

Публикуван
МКС EN ISO/IEC 17020:2012
60.60 Публикуван стандард
30.7.2012

Поврзани проекти/стандарди

Усвоен од EN ISO/IEC 17020:2012 IDENTICAL

Усвоен од EN ISO/IEC 17020:2012 IDENTICAL

Усвоен од ISO/IEC 17020:2012 IDENTICAL