Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

МКС EN ISO 9001:2015

Системи за менаџмент со квалитет - Барања (ISO 9001:2015)

Quality management systems - Requirements (ISO 9001:2015)
30.10.2015

Општи информации

60.60     30.10.2015

ISRSM

ИСРСМ ТК 9

Европски стандард

03.100.70     03.120.10     03.120.1  

македонски   англиски  

Купи

Публикуван

Јазик на кој сакате да го добиете документот.

Подрачје на примена

ISO 9001:2015 specifies requirements for a quality management system when an organization:
a) needs to demonstrate its ability to consistently provide products and services that meet customer and applicable statutory and regulatory requirements, and
b) aims to enhance customer satisfaction through the effective application of the system, including processes for improvement of the system and the assurance of conformity to customer and applicable statutory and regulatory requirements.
All the requirements of ISO 9001:2015 are generic and are intended to be applicable to any organization, regardless of its type or size, or the products and services it provides.

ЕУ Директиви и Регулативи

ЕУ Директиви и Регулативи поврзани со овој стандард.

765/2008

Барања за акредитација и надзор на пазарот во врска со маркетинг на производи - (Нова легислативна рамка и екоменаџмент и шеми за проверка-EMAS)

Хармонизиран
2008/68/EC

Директива 2008/68/EC на Европскиот Парламент и Советот од 24 септември 2008 за внатрешниот транспорт на опасна стока

Животен циклус

ПРЕТХОДНО ИЗДАНИЕ

Го заменува
МКС EN ISO 9001:2009

МОМЕНТАЛНО

Публикуван
МКС EN ISO 9001:2015
60.60 Публикуван стандард
30.10.2015

Поврзани проекти/стандарди

Усвоен од EN ISO 9001:2015 IDENTICAL

Усвоен од ISO 9001:2015 IDENTICAL

Преглед

Само информативните делови од проектите се јавно достапни. За да ја видите целата содржина на проектот, дадете коментари и гласате, најавете се со Вашиот профил со клик на копчето „Најава“.

Најава