Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

МКС ISO 8301:2016

Топлинска изолација - Одредување на стационарен топлински отпор и соодветни особини – Апарат за мерење топлински флукс (проток)

Thermal insulation — Determination of steady-state thermal resistance and related properties — Heat flow meter apparatus
30.7.2016

Општи информации

90.93     5.9.2019

ISRSM

ИСРСМ ТК 8

Меѓународен стандард

27.220     27.22  

англиски  

Купи

Публикуван

Одберете јазик на кој сакате да го добиете документот.

Подрачје на примена

Defines the use of the heat flow meter method to measure the steady-state heat transfer through flat slab specimens and the calculation of its heat transfer properties. Annex A forms an integral part of this standard. Annexes B, C, D and E are for information only.

Животен циклус

МОМЕНТАЛНО

Публикуван
МКС ISO 8301:2016
90.93 Потврден стандард
5.9.2019

Поврзани проекти/стандарди

Усвоен од ISO 8301:1991 IDENTICAL