Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

prМКС EN ISO 6683:2017

Машини за пренесување земја - Сигурносни појаси и анкери за прицврстување на сигурносни појаси - Барања за изведба и испитувања (ISO/DIS 6683:2021)

Earth-moving machinery - Seat belts and seat belt anchorages - Performance requirements and tests (ISO/DIS 6683:2022)

Општи информации

45.99     4.7.2023

50.20    10.10.2023

ISRSM

ИСРСМ ТК 19

Европски стандард

53.100     53.10  

Подрачје на примена

ЕУ Директиви и Регулативи

ЕУ Директиви и Регулативи поврзани со овој стандард. Кога стандардот е усогласен (хармонизиран) според долунаведената(ите) директива(и) или регулатива(и), наведен е зборот „Хармонизиран“.

2006/42/EC

Машини

Животен циклус

ПРЕТХОДНО ИЗДАНИЕ

Публикуван
МКС EN ISO 6683:2009

МОМЕНТАЛНО

Проект во изработка
prМКС EN ISO 6683:2017
45.99 Достава на финалниот-нацрт (FV draft) до CCMC
4.7.2023

Поврзани проекти/стандарди

Усвоен од prEN ISO 6683 IDENTICAL

Усвоен од ISO/FDIS 6683 IDENTICAL