Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

prМКС EN ISO 23125-1 rev:2021

Алатни машини - Безбедност - Машински стругови - Дел 1: xxxx

Machine tools safety - Turning machines - Part 1: Safety requirements (ISO/DIS 23125-1:2023)

Општи информации

40.60     27.10.2023

45.99    27.6.2024

ISRSM

ИСРСМ ТК 19

Европски стандард

25.080.10  

Подрачје на примена

ЕУ Директиви и Регулативи

ЕУ Директиви и Регулативи поврзани со овој стандард. Кога стандардот е усогласен (хармонизиран) според долунаведената(ите) директива(и) или регулатива(и), наведен е зборот „Хармонизиран“.

2006/42/EC

Машини

Животен циклус

ПРЕТХОДНО ИЗДАНИЕ

Публикуван
МКС EN ISO 23125:2015

МОМЕНТАЛНО

Проект во изработка
prМКС EN ISO 23125-1 rev:2021
40.60 Собрани коментари по нацрт стандардот
27.10.2023

Поврзани проекти/стандарди

Усвоен од prEN ISO 23125-1 IDENTICAL