Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

MKTC CEN ISO/TS 29843-2:2021

Квалитет на почва - Определување на микробна разноврсност на почва - Дел 2: Метод од анализи на фосфолипидни масни киселини (PLFA) со користење на едноставен PLFA метод на екстракција (ISO/TS 29843-2:2021)

Soil quality - Determination of soil microbial diversity - Part 2: Method by phospholipid fatty acid analysis (PLFA) using the simple PLFA extraction method (ISO/TS 29843-2:2021)
30.12.2021

Општи информации

60.60     30.12.2021

ISRSM

ИСРСМ ТК 4

Техничка спецификација

13.080.30  

англиски  

Купи

Публикуван

Одберете јазик на кој сакате да го добиете документот.

Подрачје на примена

This document specifies a simple method for the extraction of only phospholipid fatty acids (PLFA) from soils.

Животен циклус

МОМЕНТАЛНО

Публикуван
MKTC CEN ISO/TS 29843-2:2021
60.60 Публикуван стандард
30.12.2021

Поврзани проекти/стандарди

Усвоен од CEN ISO/TS 29843-2:2021 IDENTICAL

Усвоен од ISO/TS 29843-2:2021 IDENTICAL