Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

MKC 1024:2022

Заштита на објекти од атмосферски празнења - Просечен годишен број денови со грмотевици

Protection of structures against lighting-Average number of thunderstorm days per year
30.8.2022

Општи информации

60.60     30.8.2022

ISRSM

ИСРСМ ТК 32

Изворен национален стандард

91.120.4  

македонски  

Купи

Публикуван

Одберете јазик на кој сакате да го добиете документот.

Подрачје на примена

Со овој стандард се утврдува просечниот годишен број денови со грмотевици за територијата на Република Македонија.
Просечниот годишен број денови со грмотевици се користи за одредување на нивото на заштита на објектот од атмосферски празнења.
Просечниот годишен број денови со грмотевици е прикажан на приложената изокерауничка карта изготвена од Републички хидрометеоролошки завод на Република Македонија.
Од картографскиот приказ произлегува дека просечниот годишен број денови со грмотевици во најголемиот - централен дел на Р. Македонија изнесува од 30 - 40, а во крајниот западен и крајниот источен дел се движи од 40 - 50.

Животен циклус

ПРЕТХОДНО ИЗДАНИЕ

Повлечен
МКС Н.Б4.803:2000

МОМЕНТАЛНО

Публикуван
MKC 1024:2022
60.60 Публикуван стандард
30.8.2022