Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

MKTC CEN ISO/TS 3250:2022

Индустрии за нафта, петрохемија и природен гас - Пресметка и известување за ефикасноста на производството во оперативната фаза (ISO/TS 3250:2021)

Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Calculation and reporting production efficiency in the operating phase (ISO/TS 3250:2021)
30.7.2022

Општи информации

60.60     30.7.2022

ISRSM

ИСРСМ ТК 27

Техничка спецификација

75.020  

англиски  

Купи

Публикуван

Одберете јазик на кој сакате да го добиете документот.

Подрачје на примена

This document provides requirements and guidance for reporting of production performance data and production loss data in the operating phase by use of production loss categorization. It supplements the principles of ISO 20815:2018, Clause E.3 and Annex G by providing additional details.
This document focusses on installations and asset elements within the upstream business category. Business categories and associated installations and plants/units, systems and equipment classes are used in line with ISO 14224:2016, Annex A.
The production loss categories given in Annex A are given at a high taxonomic level and supplements the reporting of failure and maintenance parameters as defined in ISO 14224:2016, Annex B.

Животен циклус

МОМЕНТАЛНО

Публикуван
MKTC CEN ISO/TS 3250:2022
60.60 Публикуван стандард
30.7.2022

Поврзани проекти/стандарди

Усвоен од CEN ISO/TS 3250:2022 IDENTICAL

Усвоен од ISO/TS 3250:2021 IDENTICAL