Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

МКС EN 17694-1:2023

Хидрометрија – Минимални барања на перформанси и на процедури за тестирање на опрема за следење/мониторирање на водата - Уреди за одредување на проток - Дел 2: Инструментација за отворен канал

Hydrometry - Minimum performance requirements and test procedures for water monitoring equipment - Devices for the determination of flow - Part 1: Open channel instrumentation
30.6.2023

Општи информации

60.60     30.6.2023

ISRSM

ИСРСМ ТК 18

Европски стандард

07.060     17.120.20  

англиски  

Купи

Публикуван

Одберете јазик на кој сакате да го добиете документот.

Подрачје на примена

This document specifies general requirements, minimum performance requirements and test procedures for open channel instrumentation used to determine either volumetric flow-rate and/or total volume passed of waters in artificial open channels. It covers the following technology categories:
- Level sensors with associated electronics designed to be used with a conventional gauging structure. (The requirements and test procedures for gauging structures, such as weirs and flumes, are excluded. The stage discharge characteristics for many of these structures are established and published in national and international standards).
- Water velocity sensors.
- Integrated velocity area instruments comprising level and velocity sensors that may be separate or combined in a single assembly.
- Velocity sensors that determine the mean water velocity through a channel.
It is recognized that for some OCIs, certain tests cannot be carried out.

ЕУ Директиви и Регулативи

ЕУ Директиви и Регулативи поврзани со овој стандард. Кога стандардот е усогласен (хармонизиран) според долунаведената(ите) директива(и) или регулатива(и), наведен е зборот „Хармонизиран“.

2000/60/EC

Директива 2000/60/EC на Европскиот Парламент и Советот од 23 октомври 2000 за воспоставување на рамка за дејството на Заедницата во полето на политиката за вода (ја заменува Референцата на Директивата 01/991 - Заедничка положба за Директивата за Светската рамка за вода (WFD))

Животен циклус

МОМЕНТАЛНО

Публикуван
МКС EN 17694-1:2023
60.60 Публикуван стандард
30.6.2023

Поврзани проекти/стандарди

Усвоен од EN 17694-1:2023 IDENTICAL