Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Јавни набавки

www.bjn.gov.mk

Огласи за јавни набавки (линк од објавата на ЕСЈН)

Огласи за јавни набавки

Известувања за склучени договори (линк од објавата на ЕСЈН)

Известувања за склучени договори

Известувања за реализирани договори (линк од објавата на ЕСЈН)

Известувања за реализирани договори

Годишен план за јавни набавки за 2021 во ИСРСМ