Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Односи со јавноста

Овластено лице за пристап и водење на системот ХРМИС (ИСУЧР)

Лице за пристап и водење на системот ХРМИС (ИСУЧР)

Овластено лице за тикети

Лице кое ќе одговара на тикети (поплаки поднесени во електронска форма)

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Јавни набавки

Годишен план за јавни набавки