Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Односи со јавноста

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Овластено лице за пристап и водење на системот ХРМИС (ИСУЧР)

Координатор за спречување на корупција и судир на интереси

Овластено лице за тикети

Јавни набавки