Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Односи со јавноста

ЈАВЕН ПОВИК ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ, ПРЕРАБОТКА, РЕЦИКЛИРАЊЕ И УНИШТУВАЊЕ НА ОТПАД

Јавен повик за избор на правно лице за собирање електронски отпад од ИСРСМ Краен рок за доставување на пријавите за учество е 10.02.2022 година до 15:00 часот.

Координатор за координирање на активностите за следење на „Акциониот план на националната стратегија за спречување на корупција и судир на интереси“

Координатор за координирање на активностите за следење на „Акциониот план на националната стратегија за спречување на корупција и судир на интереси“ 2021-2025 година.

Овластено лице за пристап и водење на системот ХРМИС (ИСУЧР)

Лице за пристап и водење на системот ХРМИС (ИСУЧР)

Овластено лице за тикети

Лице кое ќе одговара на тикети (поплаки поднесени во електронска форма)

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Слободен пристап до информации од јавен карактер