Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Односи со јавноста

Координатор за координирање на активностите за следење на „Акциониот план на националната стратегија за спречување на корупција и судир на интереси“

Координатор за координирање на активностите за следење на „Акциониот план на националната стратегија за спречување на корупција и судир на интереси“ 2021-2025 година.

Овластено лице за пристап и водење на системот ХРМИС (ИСУЧР)

Лице за пристап и водење на системот ХРМИС (ИСУЧР)

Овластено лице за тикети

Лице кое ќе одговара на тикети (поплаки поднесени во електронска форма)

Слободен пристап до информации од јавен карактер

Слободен пристап до информации од јавен карактер