Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ИЗВЕШТАЈ НА OECD: Индекс на политика на мали и средни претпријатија (МСП)

Индексот на политиката на Малите и средни претпријатија (МСП) е суштинска алатка за креаторите на политиките од регионот за проценка и подобрување на отпорноста и конкурентноста на МСП. Со споредување на развојот на деловното опкружување во регионот за МСП, владите се во можност да ги приспособат своите политики на силните и слабите страни во дизајнот, имплементацијата и мониторингот на политиките, врз основа на добрите практики од ОЕЦД и искуствата од ЕУ.

Брошурата во која се сумирани клучните наоди и главните политички приоритети за секоја од економиите на Западен Балкан е даден во прилог: