Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Права и обврски на членките на ИСРСМ

Членката на Институтот има право да:

Членката има обврска да:

Висината на членарината ја определува Советот на ИСРСМ врз основа на следните критериуми:

Членарината се плаќа еднаш годишно, најдоцна до 30 мај во тековната година за тековната година.