Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Семинари и работилници

Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија во текот на своето работење има организирано голем број на семинари и работилници.На овие настани присуствуваат претставници од националните тела за стандардизација на голем број земји како Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Косово, Македонија, Црна Гора,Србија како и многу други.

Работилница на тема “Подобрување на квалитет на воздухот со помош на стандарди“

Институт за Стандардизација на Република Северна Македонија на 03 Јуни 2019 одржа работилница под наслов “Подобрување на квалитет на воздухот со помош на стандарди“

Семинар на тема Стандарди, квалитет и глобална конкурентност

Институтот за Стандардизација на Република Северна Македонија (ИСРСМ) организира еднодневен семинар на тема „Стандарди, квалитет и глобална конкурентност“

ИСРСМ преку користење на инструментот TAIEX организра работилница на тема: СТАНДAРДИ ЗА ТУТУНСКИ ПРИЗВОДИ САМОГАСЕЧКИ ЦИГАРИ И ВО МАКЕДОНИЈА

ИСРСМ преку користење на инструментот TAIEX организра работилница на тема: СТАНДAРДИ ЗА ТУТУНСКИ ПРИЗВОДИ На оваа работилница акцентот ќе биде ставен на новите LIP( low ignition propensity) стандaрди за цигари, законската регулатива во Македнија и Ев

РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: РЕГУЛАТИВА И СТАНДАРДИ ЗА ЗАБРАНЕТИ СУПСТАНЦИ ВО ТЕКСТИЛОТ И КОЖАТА И НИВНИТЕ ПРОИЗВОДИ

ИСРСМ ПРЕКУ КОРИСТЕЊЕ НА ИНСТРУМЕНТОТ TAIEX ОРГАНИЗРА РАБОТИЛНИЦА НА ТЕМА: РЕГУЛАТИВА И СТАНДАРДИ ЗА ЗАБРАНЕТИ СУПСТАНЦИ ВО ТЕКСТИЛОТ И КОЖАТА И НИВНИТЕ ПРОИЗВОДИ

TAIEX работилница за управување на човечки ресурси 14 ноември 2014 година

TAIEX организира работилница за управување на човечки ресурси во областа на стандардизацијата, организирана во соработка со Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија. Работилницата ќе се одржи во хотел Арка, Скопје на 14 ноември 2

Семинар за “Стандардизација и CE-ознака за врати и прозорци”

\- 9 ти Мај - Хотел TCC Grand Plaza, Скопје и - 12ти Мај - Хотел Епинал, Битола

Стандардизација за безбедност на храна и амбалажа на храна

На 8ми и 11ти Мај ќе се одржи семинар

Европско Годишно собрание 2016

Европско годишно собрание 2016 година од 7-8 Јуни 2016 во Скопје

Стратегија ИСРСМ 2016-2020

Првична верзија на Стратегијата на ИСРСМ. Коментари по истата може да се дадат до 28.04.2016 година

TAIEX работилница - Стандарди за тутунски производи

ИСРСМ во соработка со ЕК организираше работилница на тема Стандарди за тутунски производи која се одржа на 15 мај 2013 година во хотел Арка Скопје

Работилница за известување и застој на процедури ИНТ MARKT 41999

ИСРСМ во соработка со Европската комисија преку инструментот TAIEX организираше Работилница во врска со процедурите за нотификација и мирување („Workshop on Notification and standstill procedures“). Работилницата се одржа во Скопје, на 28 јуни 2010 г

Тематска презентација ИСРСМ ТК 24 Бетон и преизводи од бетон. Хармонизација на националната со Европската стандардизација

ИСРСМ организираше тематска презентација на тема Бетон и производи од бетон – Хармонизација на националната со европската стандардизација. Презентацијата се одржа во Клуб на пратеници, на 18 јуни, 2008 година. На истата присуствуваа членови на ИСРСМ

ИСРСМ ТК 30 "Еврокодови" 16.11.2007

ИСРСМ организираше работилница на тема модалитети за поефикасно имплементирањe на еврокодовите како национални правилници, а воедно и седница на техничкиот комитет ИСРСМ ТК 30 „Еврокодови„ со присуство на членовите на работните групи. Работилницата с

Хармонизација на националната со европската стандардизација и имплементација на усвоените европски стандарди во градежништвото и производството на градежни материјали во Р.Македонија

ИСРСМ во соработка со Европската комисија преку инструментот TAIEX организираше работилница за "CE означување – твојот производ на европскиот пазар" во периодот од 11-12 ноември 2010 година, одржан во хотел Арка, Скопје; На истата присуствуваа околу

ИСРСМ во соработка со Стопанската комора организираше состанок за досегашната постапка за имплементација на европските хармонизирани стандарди за глинените производи. 02.06.2009

ИСРСМ во соработка со Стопанската комора организираше состанок за досегашната постапка за имплементација на европските хармонизирани стандарди за глинените производи. Состанокот се одржа во просториите на фабриката Тондах Македонија - Виница, на 02 ј

Развивање на стратегија за стандардизација за вклучување на сите заинтересирани страни

ИСРСМ во рамките на регионалниот проект за инфраструктура на квалитет CARDS 2002, организираше семинар на тема: “Развој на стратегија за стандардизација за поттикнување на сите заинтересирани страни да се вклучат во стандардизацијата”. Семинарот се о

ИСРСМ во соработка со Истражувачкиот технолошки центар од Нови Сад организираше четридневен инструктивен семинар

-Во периодот од 17-20 јуни 2009 година во Охрид, ИСРСМ во соработка со Истражувачкиот технолошки центар од Нови Сад организираше четридневен инструктивен семинар

Експертска мисија за националните параметри на Еврокод 7

ИСРСМ во соработка со Европската комисија преку инструментот TAIEX организираше Експертска мисија („Expert Mission on Nationally Determined Parameters to Eurocode 7“). Работилницата се одржа на Градежен факултет, во периодот од 17-20 мај 2010 година.