Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Стандардотека

Стандардотеката на ИСРСМ претставува библиотека во која се чуваат и одржуваат збирките на стандарди и други стандардизациони документи заедно со пропратните каталози, публикации, периодични документи и бази на податоци преку кои се врши пребарување на соодветните податоци за стандардите и другите документи од областа на стандардизацијата.
На заинтересираните страни, во зависност од сите расположиви информации, им се овозможува пристап до базата на податоци за стандардите и другите стандардизациони документи, како и пристап до други документи од областа на стандардизацијата.

Работно време со странки секој работен ден од 09:00h – 12-30 h.