Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Најпродавани македонски стандарди

Ова се дел од многуте значајни стандарди усвоени од страна на Институтот за стандардизација на Северна Македонија (ИСРСМ), како единствено национално тело за стандардизација кое ги претставува националните интереси во меѓународните, европските и регионалните организации за стандардизација. ИСРСМ ги промовира стандардизациските активности, подготвува и усвојува доброволни национални стандради.

Најпродавани актуелни македонски стандарди во ИСРСМ:

ВИДЕО

MKC EN ISO 9001 - Системи за менаџмент со квалитет - Quality management systems 

MKC EN ISO/IEC 17025 - Општи барања на компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

MKC ISO 45001 - Системи за менаџмент со здравје и безбедност при работа – Occupational health and safety management systems

MKC EN ISO 15189  - Медицински лаборатории - Medical laboratories

MKC EN ISO 22000 - Систем за управување со безбедноста на храната - Food safety management systems

MKC EN ISO 14001 - Системи за менаџмент на животна средина - Environmental management systems

MKC ISO/IEC 27001 - Информациска технологија -- Безбедносни техники - Information security, cybersecurity and privacy protection