Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

СТАНДАРДИ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА РОДОВА ОДГОВОРНОСТ

Во 2019 година, и IEC и ISO ја потпишаа Декларацијата за родово одговорни стандарди на UNECE, ветувајќи дека стандардите и процесот на развој на стандарди ќе ги направат родово одговорни.

Потписниците, меѓу другото, „ се обврзаа дека застапеноста на жените во развојот на стандардите е скоро секогаш подеднаквa и дека резултатите за мажите и жените не се експлицитно опфатени во текот на процесот на развој на стандарди“. 

Тие, исто така, се обврзаа да преземат акција за да обезбедат стандардите да станат родово одговорни.

ISO и IEC подготвија упатство за подготовка на стандарди кои се однесуваат на родова еднаквост. Заедно со упатството подготвен е и образец, кој е наменет за понатамошна употреба при креирање на секој следен нов стандардизациски проект.

Повеќе информации, може да се најдат на следните линкови:

Упатство за подготовка на стандарди кои се однесуваат на родова одговорност - Gender Responsive Standards Guidance

Образец за подготовка на стандарди кои се однесуваат на родова одговорност - Assessment Form

IEC блог за стандарди кои се однесуваат на родова одговорност - Paving the way for Gender Responsive Standards