Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Анкета

Почитувани корисници,

Ова е прашалник кој го мери задоволството на потрошувачите на услуги од Институтот за Стандардизација.Повратните информации добиени од Ваша страна ни помагаат да ја зголемиме ефикасноста,квалитетот во работата и соработката со вас. Затоа ве молиме да оделите еден мал дел одвашето драгоцено време и да одговорите на овој прашалник.

Со почит,

ИСРСМ

Анализа на задоволство од корисници на услуги

Анализа на задоволство од корисници на услуги согласно барањата на стандардот ISO 9001:2015

Анкетен лист

Анкетен лист за мерење на задоволството кај потрошувачите