Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ИСРСМ ТК 17

Алатки за намалување на емисијата на гасови на стаклена градина

Климатските промени се најголема закана со која се соочува човештвото и биодиверзитетот. Стандардите играат клучна улога во намалувањето на емисиите на гасови на стаклена градина, особено јаглерод диоксид (CO2).

NET ZERO Клучен чекор кон одржлива иднина

Најсилната алатка против климатската криза е прифаќањето и транзицијата кон NET ZERO емисии, досега најубедливо решение кое нуди еколошки, економски, социјални и здравствени придобивки и решенија

НЕДЕЛА НА ЗНАЧАЈНИ ДАТУМИ ОД ОБЛАСТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

21 Mарт-Ден на Екологијата и Меѓународен Ден на Шумите 22 Март-Светски Ден на Водата 23 Mарт-Светски Ден на Метеорологијата

IWA 42:2022 NET ZERO GUIDELINES

ДОСТАПЕН ЗА ПРЕВЗЕМАЊЕ БЕСПЛАТНО Во 2022 година ISO го објави првиот глобално усогласен документ за ефективни климатски активности IWA 42:2022 Net Zero Guidelines.

KОНФЕРЕНЦИЈА ЗА КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ COP27 - 2022

На конференцијата за климатски промени на Обединетите Нации COP27 – 2022, ISO го лансираше првиот глобално усогласен документ за ефективни климатски активности IWA 42:2022 Net Zero Guidelines

БЕЗБЕДНОСТ НА СНАБДУВАЊЕТО СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ - Упатства за управување со ризици и кризи МКС EN 15975-1:2011+A1:2016

БЕЗБЕДНОСТ НА СНАБДУВАЊЕТО СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ - Упатства за управување со ризици и кризи МКС EN 15975-1:2011+A1:2016