Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ИСРСМ Терминолошка база

Базата на податоци за терминологија е корисна алатка за пребарување на термини и дефиниции од стандардите објавени на македонски јазик. Пребарувањето се врши според името на терминот и областа, а термините се дадени на македонски и англиски јазик
Област
Термин на Македонски
Термин на Англиски
Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: дефлектор
Термин на Англиски: skirt deflector

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: време за реакција на системот
Термин на Англиски: system reaction time

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: ниво на безбедносен интегритет (SIL)
Термин на Англиски: safety integrity level

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: програмабилен електронски систем во функција на безбедноста на ескалаторите и на подвижните ленти (PESSRAE)
Термин на Англиски: programmable electronic system in safety related applications for tors and moving walks (PESSRAE)

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: сигурносен круг за заштита од грешки
Термин на Англиски: fail safe circuit

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: електрични сигурносни уреди
Термин на Англиски: electrical safety devices

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: електричен безбедносен систем
Термин на Англиски: electrical safety system

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: долна покривна лајсна
Термин на Англиски: skirting

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: краен панел
Термин на Англиски: newel

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: завршен покривен профил
Термин на Англиски: balustrade decking

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: балустрада
Термин на Англиски: balustrade

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: внатрешен панел
Термин на Англиски: interior panel

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: надворешен панел
Термин на Англиски: exterior panel

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: ракофат (гелендер)
Термин на Англиски: handrail

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: долен надворешен профил
Термин на Англиски: lower outer decking

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: долен внатрешна профил
Термин на Англиски: lower inner decking

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: приодни плочи/платформи
Термин на Англиски: comb plate

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: чешел
Термин на Англиски: comb

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: простор за машинската опрема
Термин на Англиски: machinery space

Област: Лифтови,ескалатори и транспортни ленти
Термин на Македонски: машинска опрема
Термин на Англиски: machinery