Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ISRSM-QM1

Времетраење: 2 денови

Цели

Новата верзија на ISO 9001 од 2015 година поставува основата за градење и имплементирање на систем за менаџмент со квалитет, ги зајакнува некои клучни барања и воведува нови барања.
Овој модул за обука ви овозможува да ги разберете новите барања на оваа нова верзија, да ги идентификувате влијанијата врз вашиот систем за менаџмент со квалитет и да стекнете методологија и алатки за спроведување на пристап за квалитет. клучните случувања на IS0 9001: 2015. Целта на оваа обука е да им овозможи на учесниците:
- Разберање на главните прашања од ревизијата на ISO 9001: 2015;
- Разбирање на артикулацијата на поглавјата од заедничката структура (Структура на високо ниво HLS);
- Стекнување знаење за клучните случувања на верзијата на ISO 9001 од 2015 година;
- Разберење на влијанието на овој преглед врз пристап за квалитет и идентификување одредена работа за развивање систем за менаџмент со квалитет;
- Стекнување со методологија и алатки за спроведување на квалитетен пристап кој одговара на клучниот развој на IS0 9001: 2015.

Примена

  • Менаџери за квалитет: директори, менаџери, аниматори, инженери за квалитет,
  • Учесници задолжени за развивање или ревизија на систем за менаџмент со квалитет,
  • Двигатели на процеси

Содржина

Вовед во ISO 9001 V 2015:

Цел на ревизијата

Терминологија: нови или изменети дефиниции

Седум принципи на менаџмент со квалитетот: изјава и основа

Нова структура на ISO 9001 "HLS структура"

Главни измени

Чекор по чекор разбирање на барањата на ISO 9001: 2015 година

Фокус на клучните случувања

Методологии и алатки за интегрирање на клучните развивања
- Разберање контекстот на организацијата и идентификувајње на проблемите внатрешни и надворешни
- Идентификација на релевантните засегнати страни и разгледување на нивните барања
- Дефинирање опсег на системот за менаџмент со квалитет
- Развивање политика за квалитет и дефинирање цели за квалитет
- Спроведување на процесниот пристап
- Идентификација, ризици и можности
- Определување потребното организациско знаење
- Оцена на перформансите и подобрување

Идентификација области на напредок и акционен план

Датуми на обуки

Ве молиме изберете ја обуката на која сакате да присуствувате од листата подолу. Можете да пријавите до 3 учесници онлајн*

*Цената е за едно лице. Ве молиме имајте предвид дека датумот на започнување ќе биде потврден една недела пред обуката.