Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ISRSM-HS1

Времетраење: 2 денови

Цели

• Стекнување алатки и методи за развој и ефективна поддршка на СМ со ЗБР (Систем за менаџмент со здравјето и безбедноста при работа);

• Владеење со структура и барањата на ISO 45001: 2018;

• Обезбедување на перформанси, мерење на постигнатите цели и континуирано подобрување

• Стекнување со ISO 45001 сертификат.

Примена

ISO 45001:2018 е применлив во секоја организација која сака да воспостави, имплементира и развива систем за менаџмент со OH&S за да го подобри здравјето и безбедноста при работа, да ги елиминира опасностите и да ги минимизира ризиците OH&S (вклучувајќи недостатоци на системот), да ги искористи можностите и да се справи со управувањето со OH&S

Содржина

Улогата на ISO 45001 во здравјето и безбедноста при работа

• Анализа заснована на ризик

• Цели и придобивки од OHSMS

• Компатибилност со други системи за управување

• Чекор по чекор проучување на ISO 45001: 2018 во структура на организацијата;
Лидерство, учество и соработка на работниците;
Планирање;
Поддршка;
Реализација на оперативни активности;
Евалуација на перформансите;
Практични работилници за подобрување:
Структурирање на политиката за здравствена заштита: од цел распоредување на целите

• Организација на активности за поддршка и распоредување на политиката за OHS

• Реализација на оперативни активности

• Евалуација и подобрување на перформансите: алатките за управување на системот за управување со SST

Датуми на обуки

Ве молиме изберете ја обуката на која сакате да присуствувате од листата подолу. Можете да пријавите до 3 учесници онлајн*

*Цената е за едно лице. Ве молиме имајте предвид дека датумот на започнување ќе биде потврден една недела пред обуката.