Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

ВИРТУЕЛНИТЕ СЕНЗОРИ И НИВНИОТ НЕИСКОРИСТЕН ПОТЕНЦИЈАЛ

Тековните случувања во вештачката интелигенција (AI) и машинското учење, носат виртуелни сензори со пристапни цени до Интернет на нештата (IoT), овозможувајќи низа потенцијални апликации, од паметни домови до индустриска автоматизација.

Виртуелните сензори го користат развојот на вештачката интелигенција и машинското учење за да овозможат пристапи засновани на податоци за проценка на клучните параметри на процесот. Покрај тоа што се поевтини, виртуелните сензори обезбедуваат интересна алтернатива кога физичкиот сензор не може да се постави во претпочитаната положба поради просторни услови (на пр. недостаток на простор за сензор) или непријателска средина (на пр. изложеност на киселини или екстремни температури) 

Општеството како целина се повеќе се потпира на автоматизација, тренд кој нема да престане, туку најверојатно ќе се интензивира во блиска иднина. Ова потпирање на автоматизацијата, кое започна во доменот на индустриските апликации, сега се повторува и во многу други области: во домовите, градовите, транспортот, дистрибуција на производи итн. Се очекува дека до 2025 година, половина од домовите во Северна Америка ќе се потпира на некој вид на автоматизација. Заедно со овој тренд, технологијата за виртуелни сензори е значително подобрена, овозможувајќи им да се користат не само во индустриски апликации, туку и во стоки за широка потрошувачка.

Сензорите за земјотрес детектираат сеизмички бранови. Тие доаѓаат во многу форми и големини и работат на различни начини. Некои сензори се поставени на земја, но други се прикачени на згради или други структури. Но, која е алтернативата кога физичкиот сензор не може да се постави во одбраната позиција поради просторни услови?

Во последниве години, сензорите станаа составен дел на Интернет на нештата (IoT). Тие собираат податоци од физичкиот свет и ги претвораат во дигитални сигнали. Во 2022 година, една третина од сите испорачани сензори беа IoT сензори, а апликациите се движат од поврзани домови, паметни градови и индустриска автоматизација. Во рамките на паметното производство, на пример, IoT им овозможува на фабриките да ги поврзуваат машините со низа сензори и монитори кои собираат, анализираат и разменуваат податоци со други уреди и системи со цел да се подобри квалитетот и конзистентноста. Ова беспрекорно поврзување низ фабриката им овозможува на производителите да ги следат перформансите на опремата и системот. 

Виртуелните сензори се на пат да станат основна технологија за иднината на општеството. Нивната употреба се очекува да расте со CAGR (сложена годишна стапка на раст) од над 30% во текот на следните пет години, а тој тренд најверојатно ќе продолжи уште многу години.

ISO/IEC JTC 1/SC 42, кој подготвува стандарди за вештачка интелигенција, заедно со SC 41, поткомитет формиран од IEC и ISO за стандардизирање на IoT, најавуваат дека во блиска иднина ќе ги разгледаат овие потенцијали и со здружување заеднички сили околу тие прашања.би подготвиле стандарди за виртуелни сензори и за квалитетот на податоците

The untapped potential of virtual sensors