Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Која е постапката за набавка на стандарди?

Постапката за набавка на стандарди најдобро би можеле да ја опишеме со следнава шема:

1. Писмено барање упатено до ИСРСМ преку пошта, факс, или мејл во кое се наведува точната ознака и по можност полниот назив на стандардот како и контакт податоци на лице задолжено за набавката.