Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Која е постапката за набавка на стандарди?

Постапката за набавка на стандарди најдобро би можеле да ја опишеме со следнава шема:

1.  Писмено барање упатено до ИСРСМ за кое изготвуваме профактура а во барањето се наведува точната ознака и по можност полниот назив на стандардот како и контакт податоци на лице задолжено за набавката.преку:

2,  Стандардите можат и да се набават преку нашата web страна https://isrsm.gov.mk/mk/во електронска форма во pdf, на тој начин што ќе се најавите преку делот ,, Мој Профил,, во делот регистрација и креирање нов профил. Прво се внесуваат податоците за лицето кое ги врши нарачките а понатаму низ чекорите податоци за компанијата. Понатаму при секое најавување ќе се користат тој мејл и лозинка како податоци за најава во нашиот систем за купување стандарди.