Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Заштита на укажувачи

Заштитено пријавување е пријавување со кое се пренесува разумно сомневање или сознание дека е извршено, се извршува или е веројатно дека ќе се изврши казниво или друго незаконито или недозволиво постапување со кое се повредува или загрозува јавниот интерес.

Согласно член 4 ст.(2) и ст.(3) од Законот за заштита на укажувачи (Службен весник на Р.Македонија бр.196/2015, бр.35/2018, бр.257/2020) и член 2 ст.(1) и ст.(3) од Правилникот за заштитено внатрешно пријавување во институциите во јавниот сектор, Институциите каде нема овластено лице, заштитеното внатрешно пријавување се врши до раководното лице.

На укажувачот во согласност со Законот за заштита на укажувачи му се гарантира анонимност и доверливост до степен и до момент до кои тој тоа го бара.

Овластено лице за прием на пријави од укажувачи:

м-р Џеват Кицара

тел: 02/3247-173

kicara.dzevat@isrsm.gov.mk