Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Програма и Извештај за работа на ИСРСМ

Институтот за стандардизација (ИСРСМ) објавува годишна Програма и Извештај за работа во која се наведени работите и задачите кои ИСРСМ ги врши согласно Законот за стандардизација. Дел од Програмата за работа претставува и Програмата за усвојување на македонски стандарди, која вклучува преглед на сите стандардизациски проекти во тековната календарска година за која се однесува Програмата. За извршување на работите од Програмата за работа, Институтот ја известува Владата на Република Северна Македонија најмалку еднаш годишно.

Извештај за работа на ИСРСМ

Програма за работа на ИСРСМ