Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

Работилница за известување и застој на процедури ИНТ MARKT 41999

ИСРСМ во соработка со Европската комисија преку инструментот TAIEX организираше Работилница во врска со процедурите за нотификација и мирување („Workshop on Notification and standstill procedures“). Работилницата се одржа во Скопје, на 28 јуни 2010 година. На истата присуствуваа техничките секретари на ИСРСМ ТК и вработените од Инфоцентарот на ИСРСМ.