Институт за стандардизација на Република Северна Македонија
Тел: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Јуриј Гагарин 15, кат 3, 1000 Скопје
Главно мени

XIX-та СЕДНИЦА НА СОБРАНИЕТО на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

Почитувани членови на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија

Имаме особена чест да Ве поканиме да присуствувате на XIX – та Седница на Собранието на Институтот за стандардизација на Република Северна Македонија, која ќе се одржи по електронски пат преку платформата ZOOM на 17 ноември 2021 година со почеток во 12.00 часот

Дополнително ќе ви бидат доставени линкот и документите потребни за собранието.

1 Предлог Записник од XVIII Седница на Собрание 14,10,2020

2 Извештај за работа на ИСРСМ во 2020 година

3 Програма за работа на ИСРСМ за 2021 година

4 Предлог извештај за работа на Советот на ИСРСМ за 2020 година

5 Разрешување и именување на член во совет-претставник на основачот Владата на РСМ

7 Инфо за начин на определување на висина и плаќање на членарина

8 Разно