Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
 • WELCOME TO OUR NEW WEBSITE

  WELCOME TO OUR NEW WEBSITE

  ISRSM është krenare të njoftojë se uebfaqja e saj krejt e re tani është drejtpërdrejt. Si rezultat i muajve të punës së palodhur dhe përkushtimit, uebfaqja e re synon të ofrojë një përvojë të përmirësuar të përdoruesit: përmban një pamje të rifreskuar, navigim të përmirësuar dhe një mori karakteristikash që do ta bëjnë përvojën e përgjithshme më me ndikim në desktop, celular ose tabletë

 • BËHUNI NJË ANËTAR I ISRSM

  BËHUNI NJË ANËTAR I ISRSM

  Me standardet ju arrini cilësi dhe konkurueshmëri më të madhe të produkteve, shërbimeve dhe proceseve tuaja si në vend ashtu edhe në treg jashtë vendit. Ju zvogëloni kostot për zhvillimin dhe prodhimin. Në të njëjtën kohë, arrihet një siguri dhe mbrojtje më e madhe e njeriut dhe e mjedisit. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të përfshiheni në proceset e standardizimit dhe të jeni anëtar i ISRSM.

  Si të bëhesh anëtar i ISRSM

 • МКС EN ISO / IEC 17020: 2012

  МКС EN ISO / IEC 17020: 2012

  МКС EN ISO / IEC 17020: 2012 Vlerësimi i konformitetit - Kriteret e përgjithshme për funksionimin e llojeve të ndryshme të organeve të inspektimit (ISO / IEC 17020: 2012) Një standard që specifikon kërkesat për kompetencën e organeve inspektuese dhe për paanshmërinë dhe konsistencën e veprimtarive të tyre inspektuese. Ai zbatohet për organet e inspektimit të tipit A, B ose C, siç përcaktohet në ISO / IEC 17020: 2012, dhe zbatohet për çdo fazë të inspektimit.

  Види повеќе

 • MKS EN ISO 9001: 2015

  MKS EN ISO 9001: 2015

  MKS EN ISO 9001: 2015 Sistemet e Menaxhimit të Cilësisë - Kërkesat (ISO 9001: 2015) Standardi specifikon kërkesat për një sistem të menaxhimit të cilësisë kur një organizatë: a) duhet të demonstrojë aftësinë e tij për të ofruar vazhdimisht produkte dhe shërbime që plotësojnë kërkesat ligjore dhe rregullatore të klientit dhe ato në fuqi, dhe b) synon të përmirësojë kënaqësinë e klientit nëpërmjet zbatimit efektiv të sistemit, duke përfshirë proceset për përmirësimin e sistemit dhe sigurimin e pajtueshmërisë me klientin dhe kërkesat ligjore dhe rregullatore në fuqi. Të gjitha kërkesat e ISO 9001: 2015 janë të përgjithshme dhe synohen të zbatohen për çdo organizatë, pavarësisht nga lloji ose madhësia e saj, ose produktet dhe shërbimet që ofron.

  Види повеќе

 • MBROJTJA E TAT DHNAVE PERSONALE

  MBROJTJA E TAT DHNAVE PERSONALE

  ISRSM vlerëson dhe është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë tuaj, duke përfshirë edhe atë të anëtarëve tanë dhe kontribuesve, pjesëmarrës ISRSM, klientët, vizitorët e internetit ISSRM dhe abonentë të shërbimit ISRSM. Në përputhje me Privacy Policy, ISRSM mbledh dhe përpunon të dhënat personale të përdoruesve të shërbimeve ISRSM, gjatë regjistrimit, ose gjatë përdorimit të faqen tonë të internetit dhe IT mjete, të cilat janë të mbrojtura me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe të akteve nënligjore apo evropiane rregulloret për mbrojtjen e të dhënave. ISRSM ka marrë masat e duhura organizative dhe teknike (siguria e TI) për të siguruar që të dhënat tuaja personale janë të mbrojtura.

  Shiko me shume ...Instituti për Standardizim e Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM) është organ kombëtar i standardizimit që përfaqëson interesat kombëtare në organizatat ndërkombëtare, evropiane dhe rajonale të standardizimit, nxit veprimtaritë e standardizimit dhe nëpërmjet shoqatës së aktorëve publikë dhe privatë, ISRSM përgatit dhe miraton standardet vullnetare kombëtare Me

Të Reja dhe Aktivitete

VIZITA ZYRTARE PUNËS E AFROR ISRS

Vizitë zyrtare e ISRSM në Institutin Francez për Standardizim AFNOR në Paris

more

SEANCA XIX E KUVENDIT të Institutit për standardizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut

Më 17 nëntor 2021, duke filluar nga ora 12:00, do të mbahet online SEANCA XIX E KUVENDIT të Institutit për Standardizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

more

STANDARD I RI KOMBETAR I DISKUTIMIT PUBLIK MKS 1022: 2021

"Н МКС 1022: 2021 - Çeliku për përforcimin e betonit, rrjeta përforcuese të salduara - Karakteristikat"

more

FTESË PËR TRAJNIM ONLINE

Instituti për Standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut (ISRSM) organizon trajnim dyditor online për standardin MKS EN ISO / IEC 17025: 2018 - Kërkesat e përgjithshme për kompetencën e laboratorëve për testim dhe kalibrim më 06 dhe 07 dhjetor 2021

more

Puna ime në ISRSM TC

ISRSM, organizoi një trajnim informativ me titull "Puna ime në ISRSM TC"

more

KONFERENCË NDËRKOMBËTARE ME RAST TË DITËS BOTËRORE TË STANDARDIZIMIT DHE MUAJIT TË SIGURISË KIBRETIKE

Siguria kibernetike është një realitet për kompanitë

more

Public enquiry

The purpose of the public enquiry is to provide all stakeholders with the equal opportunity to submit comments and remarks on the draft Macedonian standards (projects). Voting and submittin comments is determined by an appropriate deadline, after which they can no longer be submitted. The full text of the drafts standards, can be purchased or read in the Institute`s library, and general information on each draft standard (the title and scope, etc.) are available on our website. The Macedonian projects for voting and submitting comments are available through the following link: see all projects (prMK ...) for public enquiry. IMPORTANT NOTE: As long as a public enquiry on the relevant project is open, you can delete and/or change your pre-cast vote, so you can continue to submit new comments, delete old ones and/or amend or supplement previously submitted ones. All previously submitted comments as well as the vote given in this case are visible

Апарати за домаќинство и слични електрични апарати - Безбедност - Дел 2-90: Посебни барања за микробранови печки за комерцијална примена (IEC 60335-2-90:2006)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 8 more

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 8 more

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 8 more

Машини за преработка на храна – Основни поими – Дел 2: Барања за хигиена

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 19 more

Машини за преработка на храна – Печки со ротирачки мрежни кошнички – Барања за безбедност и хигиена

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 19 more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more