Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu
 • 20 vjet Instituti i Standardizimit

  20 vjet Instituti i Standardizimit

  Video promocionale

  Shiko me shume

 • Turizëm dhe shërbime të ngjashme

  Turizëm dhe shërbime të ngjashme

  Standardet për zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit dhe shërbimeve përkatëse

  Turizëm dhe shërbime të ngjashme

 • MKC EN ISO 9001

  MKC EN ISO 9001

  Sistemet e menaxhimit të cilësisë

  MKC EN ISO 9001

 • MKC EN ISO 14001

  MKC EN ISO 14001

  Sistemi i menaxhimit të mjedisit

  MKC EN ISO 14001

 • BËHUNI NJË ANËTAR I ISRSM

  BËHUNI NJË ANËTAR I ISRSM

  Me standardet ju arrini cilësi dhe konkurueshmëri më të madhe të produkteve, shërbimeve dhe proceseve tuaja si në vend ashtu edhe në treg jashtë vendit. Ju zvogëloni kostot për zhvillimin dhe prodhimin. Në të njëjtën kohë, arrihet një siguri dhe mbrojtje më e madhe e njeriut dhe e mjedisit. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të përfshiheni në proceset e standardizimit dhe të jeni anëtar i ISRSM.

  Si të bëhesh anëtar i ISRSM

 • MBROJTJA E TAT DHNAVE PERSONALE

  MBROJTJA E TAT DHNAVE PERSONALE

  ISRSM vlerëson dhe është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë tuaj, duke përfshirë edhe atë të anëtarëve tanë dhe kontribuesve, pjesëmarrës ISRSM, klientët, vizitorët e internetit ISSRM dhe abonentë të shërbimit ISRSM. Në përputhje me Privacy Policy, ISRSM mbledh dhe përpunon të dhënat personale të përdoruesve të shërbimeve ISRSM, gjatë regjistrimit, ose gjatë përdorimit të faqen tonë të internetit dhe IT mjete, të cilat janë të mbrojtura me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe të akteve nënligjore apo evropiane rregulloret për mbrojtjen e të dhënave. ISRSM ka marrë masat e duhura organizative dhe teknike (siguria e TI) për të siguruar që të dhënat tuaja personale janë të mbrojtura.

  Shiko me shume ...Instituti për Standardizim e Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM) është organ kombëtar i standardizimit që përfaqëson interesat kombëtare në organizatat ndërkombëtare, evropiane dhe rajonale të standardizimit, nxit veprimtaritë e standardizimit dhe nëpërmjet shoqatës së aktorëve publikë dhe privatë, ISRSM përgatit dhe miraton standardet vullnetare kombëtare Me

Të Reja dhe Aktivitete

Simpoziumi i 20-të Ndërkombëtar i Shoqatës së Inxhinierëve të Ndërtimit të Maqedonisë

28-29 shtator 2023, në hotel Double Tree by Hilton në Shkup mbahet Simpoziumi i 20-të Ndërkombëtar i Shoqatës së Projektuesve të Ndërtimit të Maqedonisë (SSC), ngjarja më e madhe në fushën e ndërtimit në vendin tonë.

more

World Tourism Day 2023

Këtë vit, Dita Botërore e Turizmit e UNWTO ka temën "Turizmi dhe Investimet e Gjelbërta"

more

Takimi Vjetor i ISO 2023

18-22 September Brisbane, Australia,

more

Diskutim në panel i institucioneve nga infrastruktura e cilësisë

Takimi i institucioneve të infrastrukturës cilësore me operatorët ekonomikë në sektorin e produkteve elektrike dhe makinerive

more

Asambleja e Përgjithshme e ISO

Edicioni i sivjetshëm, nën temën "Përmbushja e nevojave globale", vjen në një moment kyç për botën.

more

Dita Botërore e Standardeve 14 tetor 2023

Në prag të Ditës Botërore të Standardeve, 14 Tetor 2023 dhe fushatës shumëvjeçare "Vizioni i përbashkët për një botë më të mirë" me theks në SDG 3 jetë dhe mirëqenie e sigurt dhe e shëndetshme për të gjithë.

more

Public enquiry

The purpose of the public enquiry is to provide all stakeholders with the equal opportunity to submit comments and remarks on the draft Macedonian standards (projects). Voting and submittin comments is determined by an appropriate deadline, after which they can no longer be submitted. The full text of the drafts standards, can be purchased or read in the Institute`s library, and general information on each draft standard (the title and scope, etc.) are available on our website. The Macedonian projects for voting and submitting comments are available through the following link: see all projects (prMK ...) for public enquiry. IMPORTANT NOTE: As long as a public enquiry on the relevant project is open, you can delete and/or change your pre-cast vote, so you can continue to submit new comments, delete old ones and/or amend or supplement previously submitted ones. All previously submitted comments as well as the vote given in this case are visible

Громобранска заштита - Дел 2: Управување со ризик

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 32 more

Информатика во здравство – Детални клинички модели, карактеристики и процеси

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 34 more

Алатни машини - Безбедност - Машински стругови

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 19 more

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 44 more

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 44 more

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 44 more

Фиксни системи за гасење пожар - Гасни системи за гасење - Дел 1: Проектирање, инсталирање и одржување (ISO 14520-1:2015, модифициран)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 46 more

Пластика -Полиетилен (PE) материјали за обликување и екструдирање - Дел 2: Подготовка на тест примероци и одредување на својства (ISO 1872-2:2007)

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 36 more

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 10 more

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 5 more