Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu
 • Standardet evropiane - 30 vjet besim në të vetmen evropiane

  Standardet evropiane - 30 vjet besim në të vetmen evropiane

  Tregu i vetëm evropian feston 30 vjetorin e tij

  Brussels, 17 March - In 2023, the Single Market

 • PROGRAMI I PUNËS CEN dhe CENELEC PËR VITIN 2023

  PROGRAMI I PUNËS CEN dhe CENELEC PËR VITIN 2023

  Programi i zhvillimit evropian të standardizimit për vitin 2023

  The CEN and CENELEC Work Programme 2023

 • BËHUNI NJË ANËTAR I ISRSM

  BËHUNI NJË ANËTAR I ISRSM

  Me standardet ju arrini cilësi dhe konkurueshmëri më të madhe të produkteve, shërbimeve dhe proceseve tuaja si në vend ashtu edhe në treg jashtë vendit. Ju zvogëloni kostot për zhvillimin dhe prodhimin. Në të njëjtën kohë, arrihet një siguri dhe mbrojtje më e madhe e njeriut dhe e mjedisit. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të përfshiheni në proceset e standardizimit dhe të jeni anëtar i ISRSM.

  Si të bëhesh anëtar i ISRSM

 • STRATEGJIA E RE E STANDARDIZIMIT E KOMISIONIT EVROPIAN STRATEGJIA E STANDARDIZIMIT E KOMISIONIT EVROPIAN

  STRATEGJIA E RE E STANDARDIZIMIT E KOMISIONIT EVROPIAN STRATEGJIA E STANDARDIZIMIT E KOMISIONIT EVROPIAN

  Strategjia e re e Komisionit Evropian synon të përshpejtojë miratimin e standardeve të zgjuara dhe të qëndrueshme në ekosistemet e identifikuara në politikën industriale të BE-së

  Shiko me shume

 • MBROJTJA E TAT DHNAVE PERSONALE

  MBROJTJA E TAT DHNAVE PERSONALE

  ISRSM vlerëson dhe është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë tuaj, duke përfshirë edhe atë të anëtarëve tanë dhe kontribuesve, pjesëmarrës ISRSM, klientët, vizitorët e internetit ISSRM dhe abonentë të shërbimit ISRSM. Në përputhje me Privacy Policy, ISRSM mbledh dhe përpunon të dhënat personale të përdoruesve të shërbimeve ISRSM, gjatë regjistrimit, ose gjatë përdorimit të faqen tonë të internetit dhe IT mjete, të cilat janë të mbrojtura me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe të akteve nënligjore apo evropiane rregulloret për mbrojtjen e të dhënave. ISRSM ka marrë masat e duhura organizative dhe teknike (siguria e TI) për të siguruar që të dhënat tuaja personale janë të mbrojtura.

  Shiko me shume ...Instituti për Standardizim e Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM) është organ kombëtar i standardizimit që përfaqëson interesat kombëtare në organizatat ndërkombëtare, evropiane dhe rajonale të standardizimit, nxit veprimtaritë e standardizimit dhe nëpërmjet shoqatës së aktorëve publikë dhe privatë, ISRSM përgatit dhe miraton standardet vullnetare kombëtare Me

Të Reja dhe Aktivitete

Prezantimi tematik i ISRSM dhe i Dhomës së Tregtisë së RSM

Pajisjet dhe sistemet mbrojtëse të destinuara për përdorim në atmosfera potencialisht shpërthyese - standardizimi dhe rregullimi

more

20 maji, Dita Botërore e Metrologjisë.

Dita Botërore e Metrologjisë festohet çdo vit më 20 maj. Këtë vit 2023 tema është "Matje që mbështesin sistemin global të ushqimit".

more

Konferenca kombëtare për akreditimin e standardeve ndërkombëtare si mjet për parandalimin e korrupsionit,

Standardeve ndërkombëtare si mjet për parandalimin e korrupsionit, e organizuar nga Instituti për Akreditim RSM, e financuar nga USAID, mbahet sot 18.05.2023 në hotelin Double Tree by Hilton, Shkup.

more

Takimi i punës, përgatitja e përkthimit të MKC EN ISO 15189:2022 – Laboratorët mjekësor

Përgatitja e përkthimit të MKC EN ISO 15189:2022 – Laboratorët mjekësor-Kërkesat për cilësi dhe kompetencë

more

Memorandum bashkëpunimi ndërmjet Agjencisë së Kadastrës dhe ISRSM-së

Agjencia e Kadastrës së Patundshmërive të Republikës së Maqedonisë së Veriut (AKN) dhe Instituti i Standardizimit të RSM (ISRSM) nënshkruan memorandum bashkëpunimi

more

Komisioni Evropian ka sponsorizuar aksesin në dy publikime të CEN-it mbi bazën e të cilave krijohen faturat elektronike

ISRSM, si organ kombëtar standardizimi, ka marrë përsipër publikimet: MKC EN 16931-1:2017+A1:2020 - Faturimi elektronik dhe specifikimet teknike MKC CEN/TS 16931-2:2017, të cilat janë në dispozicion pa pagesë.

more

Public enquiry

The purpose of the public enquiry is to provide all stakeholders with the equal opportunity to submit comments and remarks on the draft Macedonian standards (projects). Voting and submittin comments is determined by an appropriate deadline, after which they can no longer be submitted. The full text of the drafts standards, can be purchased or read in the Institute`s library, and general information on each draft standard (the title and scope, etc.) are available on our website. The Macedonian projects for voting and submitting comments are available through the following link: see all projects (prMK ...) for public enquiry. IMPORTANT NOTE: As long as a public enquiry on the relevant project is open, you can delete and/or change your pre-cast vote, so you can continue to submit new comments, delete old ones and/or amend or supplement previously submitted ones. All previously submitted comments as well as the vote given in this case are visible

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 46 more

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 8 more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more