Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
 • 10 vjet nga anëtarësimi i plotë i ISRSM në organizatat evropiane të standardizimit CEN dhe CENELEC

  10 vjet nga anëtarësimi i plotë i ISRSM në organizatat evropiane të standardizimit CEN dhe CENELEC

  2022-korrik-01 ISRSM shënon 10 vjet të anëtarësimit të plotë në organizatat evropiane të standardizimit

 • WELCOME TO OUR NEW WEBSITE

  WELCOME TO OUR NEW WEBSITE

  ISRSM është krenare të njoftojë se uebfaqja e saj krejt e re tani është drejtpërdrejt. Si rezultat i muajve të punës së palodhur dhe përkushtimit, uebfaqja e re synon të ofrojë një përvojë të përmirësuar të përdoruesit: përmban një pamje të rifreskuar, navigim të përmirësuar dhe një mori karakteristikash që do ta bëjnë përvojën e përgjithshme më me ndikim në desktop, celular ose tabletë

 • BËHUNI NJË ANËTAR I ISRSM

  BËHUNI NJË ANËTAR I ISRSM

  Me standardet ju arrini cilësi dhe konkurueshmëri më të madhe të produkteve, shërbimeve dhe proceseve tuaja si në vend ashtu edhe në treg jashtë vendit. Ju zvogëloni kostot për zhvillimin dhe prodhimin. Në të njëjtën kohë, arrihet një siguri dhe mbrojtje më e madhe e njeriut dhe e mjedisit. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të përfshiheni në proceset e standardizimit dhe të jeni anëtar i ISRSM.

  Si të bëhesh anëtar i ISRSM

 • МКС EN ISO / IEC 17020: 2012

  МКС EN ISO / IEC 17020: 2012

  МКС EN ISO / IEC 17020: 2012 Vlerësimi i konformitetit - Kriteret e përgjithshme për funksionimin e llojeve të ndryshme të organeve të inspektimit (ISO / IEC 17020: 2012) Një standard që specifikon kërkesat për kompetencën e organeve inspektuese dhe për paanshmërinë dhe konsistencën e veprimtarive të tyre inspektuese. Ai zbatohet për organet e inspektimit të tipit A, B ose C, siç përcaktohet në ISO / IEC 17020: 2012, dhe zbatohet për çdo fazë të inspektimit.

  Види повеќе

 • MBROJTJA E TAT DHNAVE PERSONALE

  MBROJTJA E TAT DHNAVE PERSONALE

  ISRSM vlerëson dhe është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë tuaj, duke përfshirë edhe atë të anëtarëve tanë dhe kontribuesve, pjesëmarrës ISRSM, klientët, vizitorët e internetit ISSRM dhe abonentë të shërbimit ISRSM. Në përputhje me Privacy Policy, ISRSM mbledh dhe përpunon të dhënat personale të përdoruesve të shërbimeve ISRSM, gjatë regjistrimit, ose gjatë përdorimit të faqen tonë të internetit dhe IT mjete, të cilat janë të mbrojtura me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe të akteve nënligjore apo evropiane rregulloret për mbrojtjen e të dhënave. ISRSM ka marrë masat e duhura organizative dhe teknike (siguria e TI) për të siguruar që të dhënat tuaja personale janë të mbrojtura.

  Shiko me shume ...Instituti për Standardizim e Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM) është organ kombëtar i standardizimit që përfaqëson interesat kombëtare në organizatat ndërkombëtare, evropiane dhe rajonale të standardizimit, nxit veprimtaritë e standardizimit dhe nëpërmjet shoqatës së aktorëve publikë dhe privatë, ISRSM përgatit dhe miraton standardet vullnetare kombëtare Me

Të Reja dhe Aktivitete

FALEMINDERIT NGA ZEMAK

Me rastin e 30-vjetorit të ekzistencës së ZEMAK-ut, ISRSM mori një mirënjohje.

more

KUVENDI I PËRGJITHSHËM ISO NË ABU DHABI

19-23 shtator 2022 Abu Dhabi pret Asamblenë e Përgjithshme të ISO

more

BURIMI KOMBËTAR I BOTUAR STANDARDET MAQEDONASE

Komiteti Teknik ISRSM TK 32 – Inxhinieri Elektrike dhe Termocentrale, fushëveprimi i të cilit përfshin standardet maqedonase MKС Н.Б4.801:2000, MKС Н.Б4.803:2000, MKС Н.Б4.804:2000 dhe MKС Н.Б4: 81. një rishikim i të njëjtit.

more

MEMORANDUM MIREKUPTIMI MIDIS ISRSM DHE DPS

Nënshkruar memorandum bashkëpunimi dhe mirëkuptimi ndërmjet ISRSM dhe DPS

more

NISMA PËR FORMIMIN E KOMISIONIT TË RI TEKNIK - ISRSM TC 39

Nisja e një procedure për formimin e një ISRSM të ri TK 39 - Gjuhët dhe terminologjia, interpretimi dhe teknologjia përkatëse

more

E NËNSHKRUAR MEMORANDUM MIREKUPTIMI MIDIS ISRSM DHE MCCAA

Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet ISRSM dhe Autoritetit të Konkurrencës dhe Çështjeve të Konsumatorit të Maltës (MCCAA)

more

Public enquiry

The purpose of the public enquiry is to provide all stakeholders with the equal opportunity to submit comments and remarks on the draft Macedonian standards (projects). Voting and submittin comments is determined by an appropriate deadline, after which they can no longer be submitted. The full text of the drafts standards, can be purchased or read in the Institute`s library, and general information on each draft standard (the title and scope, etc.) are available on our website. The Macedonian projects for voting and submitting comments are available through the following link: see all projects (prMK ...) for public enquiry. IMPORTANT NOTE: As long as a public enquiry on the relevant project is open, you can delete and/or change your pre-cast vote, so you can continue to submit new comments, delete old ones and/or amend or supplement previously submitted ones. All previously submitted comments as well as the vote given in this case are visible

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 46 more

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 8 more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more