Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
 • MKC EN ISO 15189:2022

  MKC EN ISO 15189:2022

  Laboratorët mjekësorë-Kërkesat për cilësi dhe kompetencë

  Shiko me shume

 • BËHUNI NJË ANËTAR I ISRSM

  BËHUNI NJË ANËTAR I ISRSM

  Me standardet ju arrini cilësi dhe konkurueshmëri më të madhe të produkteve, shërbimeve dhe proceseve tuaja si në vend ashtu edhe në treg jashtë vendit. Ju zvogëloni kostot për zhvillimin dhe prodhimin. Në të njëjtën kohë, arrihet një siguri dhe mbrojtje më e madhe e njeriut dhe e mjedisit. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të përfshiheni në proceset e standardizimit dhe të jeni anëtar i ISRSM.

  Si të bëhesh anëtar i ISRSM

 • МКС EN ISO / IEC 17020: 2012

  МКС EN ISO / IEC 17020: 2012

  Strategjia e re e Komisionit Evropian synon të përshpejtojë miratimin e standardeve të zgjuara dhe të qëndrueshme në ekosistemet e identifikuara në politikën industriale të BE-së

  Shiko me shume

 • MBROJTJA E TAT DHNAVE PERSONALE

  MBROJTJA E TAT DHNAVE PERSONALE

  ISRSM vlerëson dhe është e angazhuar për të mbrojtur privatësinë tuaj, duke përfshirë edhe atë të anëtarëve tanë dhe kontribuesve, pjesëmarrës ISRSM, klientët, vizitorët e internetit ISSRM dhe abonentë të shërbimit ISRSM. Në përputhje me Privacy Policy, ISRSM mbledh dhe përpunon të dhënat personale të përdoruesve të shërbimeve ISRSM, gjatë regjistrimit, ose gjatë përdorimit të faqen tonë të internetit dhe IT mjete, të cilat janë të mbrojtura me Ligjin për Mbrojtjen e të Dhënave Personale dhe të akteve nënligjore apo evropiane rregulloret për mbrojtjen e të dhënave. ISRSM ka marrë masat e duhura organizative dhe teknike (siguria e TI) për të siguruar që të dhënat tuaja personale janë të mbrojtura.

  Shiko me shume ...Instituti për Standardizim e Republikës së Maqedonisë Veriore (ISRSM) është organ kombëtar i standardizimit që përfaqëson interesat kombëtare në organizatat ndërkombëtare, evropiane dhe rajonale të standardizimit, nxit veprimtaritë e standardizimit dhe nëpërmjet shoqatës së aktorëve publikë dhe privatë, ISRSM përgatit dhe miraton standardet vullnetare kombëtare Me

Të Reja dhe Aktivitete

MEMORANDUMI BASHKËPUNIMI

Është nënshkruar një memorandum bashkëpunimi ndërmjet Institutit për Standardizim ISRSM dhe R.Bulgaria BDS

more

MKC EN ISO 15189:2022

Laboratorët mjekësorë-Kërkesat për cilësi dhe kompetencë

more

ARRITJET E ISRSM NË 2022

Një përmbledhje e shkurtër e arritjeve në 2022

more

NËNSHKRIMI I MEMORANDUMIT TË BASHKËPUNIMIT MIDIS ISRSM DHE ISME

Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Institutit për Standardizim ISRSM dhe ISME të Malit të Zi

more

SESIONI I 20 I KUVENDIT I ​​ISRSSM

20 Mbledhja e Institutit për Standardizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut

more

World Halal Summit 2022 и OIC Halal Expo

Samiti Botëror Hallall 2022 dhe Ekspozita e 9-të Halal e OIC-së 24-26 Nëntor Stamboll, këtë vit me temën "Për Tregti të Qëndrueshme: Eksploroni zhvillimin e industrisë globale hallall në të gjitha aspektet e saj"

more

Public enquiry

The purpose of the public enquiry is to provide all stakeholders with the equal opportunity to submit comments and remarks on the draft Macedonian standards (projects). Voting and submittin comments is determined by an appropriate deadline, after which they can no longer be submitted. The full text of the drafts standards, can be purchased or read in the Institute`s library, and general information on each draft standard (the title and scope, etc.) are available on our website. The Macedonian projects for voting and submitting comments are available through the following link: see all projects (prMK ...) for public enquiry. IMPORTANT NOTE: As long as a public enquiry on the relevant project is open, you can delete and/or change your pre-cast vote, so you can continue to submit new comments, delete old ones and/or amend or supplement previously submitted ones. All previously submitted comments as well as the vote given in this case are visible

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 46 more

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 8 more

Машини за пренесување земја - Сигурносни појаси и анкери за прицврстување на сигурносни појаси - Барања за изведба и испитувања

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ ТК 19 more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more

*

40.20 DIS ballot initiated: 12 weeks

ИСРСМ Совет more