Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

15 MARS - DITA BOTËRORE E TË DREJTAVE TË KONSUMATORIT

Konsumatorët kanë një ndikim të madh në zhvillimin e standardeve evropiane, ata ndihmojnë në përmirësimin e cilësisë së standardeve duke i bërë ato relevante dhe duke përmbushur kërkesat e përdoruesve.

Për shkak se standardet përcaktojnë se si një produkt ose shërbim është projektuar ose siguruar përpara se të vendoset në treg, ato ndihmojnë në bërjen e produkteve dhe shërbimeve më të sigurta dhe më të aksesueshme. 

Prandaj është jetike që interesi i konsumatorit të reflektohet në zhvillimin e standardeve evropiane për të siguruar që nevojat dhe pritjet e konsumatorëve janë përmbushur.
Ato janë thelbësore për ta bërë jetën tonë të përditshme më të sigurt, më efikase dhe të aksesueshme. Standardi Evropian është formuar nga ata që kontribuojnë në zhvillimin e tij. Të gjitha standardet evropiane janë miratuar si standarde kombëtare në vendet anëtare të CEN dhe CENELEC

Përfaqësuesit e konsumatorëve janë ata që kontribuojnë në mbrojtjen dhe forcimin më të madh të të drejtave të konsumatorëve. ofrojnë perspektivën e përdoruesit përfundimtar të një produkti ose shërbimi në procesin e zhvillimit të standardeve. 

Për shembull, kontributet e tyre ndihmojnë për të siguruar që kërkesat e standardit pasqyrojnë përdorimin aktual të një produkti të konsumit dhe marrin parasysh mjedisin në të cilin produkti përdoret.

Është veçanërisht e rëndësishme që këndvështrimi i konsumatorit - si një element i interesit publik - të pasqyrohet në Standardet Evropiane të kërkuara (ose "të mandatuara") nga Komisioni Evropian për të mbështetur dhe zbatuar legjislacionin evropian (në formën e direktivave ose rregulloreve). mbi kërkesat e sigurisë për grupet e produkteve si lodra, makineri, pajisje mbrojtëse personale, telefona celularë, etj.

Consumer Interests