Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

SESIONI I 20 I KUVENDIT I ​​ISRSSM

Ftesa dhe propozimi i rendit të ditës

Propozim-procesverbal i seancës së 19-të të asamblesë së ISRSM-së

Propozim për shkarkimin dhe emërimin e kryetarit të kuvendit të ISRSM-së

Raporti i punës së ISRSM për vitin 2021

Programi i punës ISRSM për vitin 2022

Raport i propozuar për punën e Këshillit të ISRSSM për vitin 2021

Propozim për shkarkim dhe emërim të anëtarëve të këshillit të ISRSM

Informacion për anëtarësimin e paguar - Vendim për përjashtimin e anëtarëve që nuk kanë paguar kuota të anëtarësimit

Informacione për mënyrën e përcaktimit të shumës dhe pagesës së anëtarësimit për vitin 2022

Të ndryshme