Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

2011-08-03

Техничкиот Комитет ИСРСМ ТК 7 - Нафтени производи и средства за подмачкување поднесе предлог иницијатива за подготовка и усвојување на македонски национален стандард од областа на Нафтените производи - Стандардна спецификација за Течни Нафтени Гасови (ТНГ), поради тоа што моментално нема стандард кој ја покрива оваа област на европско и интернационално ниво, а кај нас е доста потребен.