Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Asambleja e 55 -të dhe 61 -të e Përgjithshme e CEN dhe CENELEC

Asambleja e Përgjithshme e 55 CEN, Asambleja e Përgjithshme e 61-CENELEC, 11 Sesioni i përbashkët me CENELEC / AG, si dhe takimi i jashtëzakonshëm i CEN / AG që po mbahet sot, 24 qershor, 2021, e cila përfshin koordinimin dhe votimin on-line. ISRSM merr pjesë në to, si një organ standardizues kombëtar dhe një anëtar i plotë i këtyre organeve evropiane të standardizimit, me të drejtë vote, të kryesuar nga Drejtori i Institutit, Xhevat Kicara, MA

Mbledhjet e Asamblesë së Përgjithshme në 2021 organizohen në mënyrë që të mundësojnë diskutim të pandërprerë dhe marrjen e vendimeve të shëndosha për dispozitat dhe çështjet përkatëse statutore, por edhe për zgjedhjen e anëtarëve të Bordit të Drejtorëve, si dhe për të mundësuar ndërveprimin midis anëtarëve. Votimi online përfshin disa pika:

Lidhur me zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Bordit të Drejtorëve brenda CEN / CENELEC, e njëjta ndodh në dy sesione të veçanta të këtyre organeve evropiane të standardizimit.

Këta hapa mundësojnë monitorimin e vazhdueshëm të politikave dhe parimeve të standardizimit që çojnë në krijimin e një tregu të vetëm të përbashkët evropian në fushën e standardizimit teknik.