Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Asambleja e Përgjithshme e 87-të e IEC

Asambleja e Përgjithshme e 87-të e IEC (Komisioni Ndërkombëtar Elektroteknik) 19 tetor – 2 nëntor 2023 fillimisht ishte planifikuar të mbahej në Kajro, Egjipt, por për shkak të konflikteve të fundit në Lindjen e Mesme, bordi i IEC vendosi të mbajë Asamblenë virtualisht.

Ky Asamble do të shërbejë si një platformë për të shkëmbyer ide, për të shkëmbyer përvoja, njohuri dhe për të mësuar nga njëri-tjetri përmes diskutimeve, bashkëpunimeve dhe progresit kolektiv që vendet kanë bërë në ndjekjen e një të ardhmeje më të gjelbër dhe më të drejtë.

IEC është i përkushtuar për të nxitur bashkëpunimin global dhe mbështetjen e infrastrukturës cilësore, tregtisë ndërkombëtare në mallra elektrike dhe elektronike, inovacionit teknik, aksesit efikas dhe të qëndrueshëm të energjisë, urbanizimit të zgjuar, sistemeve të transportit dhe zbutjes së ndryshimeve klimatike, të gjitha me synimin e sigurisë njerëzore dhe jetës. , duke mbështetur të 17 Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKB-së.

IEC bashkon mbi 170 vende dhe 20,000 ekspertë, publikon rreth 10,000 standarde ndërkombëtare të IEC, duke ofruar një kuadër teknik që u mundëson qeverive dhe kompanive të ndërtojnë një infrastrukturë kombëtare të cilësisë dhe të blejnë dhe shesin produkte të sigurta dhe të besueshme në mbarë botën.

87th IEC General Meeting