Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Anketa

Të nderuar përdoruesit,

Ky është një pyetësor që mat kënaqësinë e klientit të shërbimeve nga Instituti i Standardizimit. Informacioni i rregullt i marrë në anën tuaj na ndihmon të rrisim efikasitetin, cilësinë e punës dhe bashkëpunimin me ju. Prandaj, ju lutemi të lënë një pjesë të vogël të kohës tuaj të vlefshme dhe t'i përgjigjeni këtij pyetësori.

Me respekt,

Isrsm

Analiza e kënaqësisë së përdoruesve të shërbimit

Analiza e kënaqësisë së përdoruesve të shërbimit sipas kërkesave të standardit ISO 9001:2015

Fleta e anketimit

Pyetësori i Kënaqshmërisë së Klientit