Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Reklamuesi

Instituti për Standardizimin e Republikës së Maqedonisë Veriore - ISRSM, lëshon një Njoftim për Standardet dhe dokumentet e standardizimit, si një buletin mujor për aktivitetet e Institutit të lidhura drejtpërdrejt me procesin e miratimit dhe tërheqjes së standardeve të Maqedonisë.

Numri i parë u botua në dhjetor 2005.

Reklama përmban një listë të standardeve maqedonase, standardet e dëgjimit publik, standardet maqedonase të tërhequra dhe një listë çmimesh të standardeve maqedonase.
Për më tepër, Njoftimet për vitin aktual jepen, ndërsa Njoftimet nga vitet e kaluara mund të kërkohen nga Qendra Info e ISSRM në isrsm.info@isrsm.gov.mk

Reklamuesi i ISRSM 2023

Reklamuesi ISRSM për standardet dhe dokumentet e standardizimit 2023

Reklamuesi i ISRSM 2022

Reklamuesi ISRSM për standardet dhe dokumentet e standardizimit 2022

Reklamuesi i ISRSM 2021

Reklamuesi ISRSM për standardet dhe dokumentet e standardizimit 2021.