Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Personi i autorizuar për qasje dhe menaxhim të sistemit HRMIS (ISUCHR)

Filip Taskov - Këshilltar Ligjor në Departamentin e Çështjeve të Përgjithshme Juridike dhe Burimeve Njerëzore, i autorizuar për të hyrë dhe menaxhuar sistemin HRMIS (ISUCHR),

Kontakt telefonik: 02 / 3247-150 dhe 02 / 3247-151

taskov.filip@isrsm.gov.mk