Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Qëllimet dhe parimet themelore të standardizimit

OBJEKTIVAT E STANDARDIZIMIT KOMBTAR MAKEDONIAN

Qëllimet e standardizimit maqedonas përfshijnë: përmirësimin e cilësisë dhe rritjen e nivelit të sigurisë së produkteve, procedurave dhe shërbimeve, kontribuon në përmirësimin e cilësisë së jetës dhe shëndetit të njerëzve, sigurisë së pronës dhe mbrojtjes së mjedisit dhe natyrës. Për më tepër, përdorimi racional dhe ekonomik i punës, materialeve dhe energjisë njerëzore çon në përmirësimin e efikasitetit të prodhimit, nga njëra anë, dhe një reduktim të diversitetit të produkteve, proceseve dhe shërbimeve, nga ana tjetër. E gjithë kjo mundëson forcimin e tregtisë ndërkombëtare, pra zvogëlimin ose heqjen e barrierave teknike.

PARIMET E STANDARDIZIMIT KOMBTAR MAKEDONIK