Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 3247 150, +389 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Njoftimet mujore të CEN / CENELEC regjistrojnë 2021

Regjistrat e njoftimeve të standardeve dhe dokumenteve të standardizimit