Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Certifikim

Certifikimi

Instituti është në një proces zhvillimi që duhet të mundësojë certifikimin e sistemeve të menaxhimit individual sipas standardit MKS EN ISO ISO 9001, Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë - Kërkesat.

Сертификација

Сертификација