Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 2 3247 150, +389 2 3247 159, +389 2 3247 157, +389 75 444 627
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje

Certifikimi

Certifikimi

Instituti është në një proces zhvillimi që duhet të mundësojë certifikimin e sistemeve të menaxhimit individual sipas standardit MKS EN ISO ISO 9001, Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë - Kërkesat.


Become an auditor or expert

If you want to work with us, you need to create an account. You'll need a valid email address. With this, you will be able to access all our services from one place. To start to create an account, please click the button below and fill the forms.

Become an auditor or expert