Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Koordinator për koordinimin e aktiviteteve për monitorimin e “Planit të Veprimit të Strategjisë Kombëtare për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit”

Jirim Kadriu, M.Sc.
Koordinator për koordinimin e aktiviteteve për monitorimin e “Planit të Veprimit të Strategjisë Kombëtare për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit” 2021-2025.
kadriu.lirim@isrsm.gov.mk, tel. 3247 150