Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Десетта седница на Собрание на ИСРСМ

Имаме особена чест да ве поканиме да присуствувате на X - та Седница на Собранието на Институтот за Стандардизација на Република Северна Македонија, која ќе се оджи на

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИИ НА МЕБЕЛ И ЕНТЕРИЕР - СКОПЈЕ

на 3 Јуни 2013 година со почеток во 11.00 часот

Ве молиме да номинирате претставник од Вашата институција и потврдата за присуство да ја доставите најдоцна до 31.05.2013 година на :

e-mail: isrm@isrm.gov.mk

или

факс: 02 3247 151

Дополнителни информации можете да добиете на тел: 02 3247 150

Претседател на Собранието на ИСРСМ

Г-ѓа Билјана Смиљковска