Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

DRЕЈТОR I INSTITUT TE STANDARDIZIMIT TE REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT

Dzevat Kicara, M.Sc

Prej 19.04.2022 - Drejtor i Institutit për Standardizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut mandati i dytë

Prej 10.04.2018 - 10.04.2022 - Drejtor i Institutit për Standardizim të Republikës së Maqedonisë së Veriut mandati i parë

ARSIMI DHE TRAJNIMI

Doktorant në Universitetin Goce Delchev nga Shtip - Fakulteti i Turizmit dhe Logjistikës së Biznesit

09.10.2019 ISO Regional follow-up workshop on National Standardization Strategies in Bishkek Kyrgyz Republic

06.08.2019 ISO Regional workshop on managing effective national mirror committees in Qingdao China

29.05.2018 ISO Regional training on managing national standards development projects and programmes (MSPP) in Chisinau, Moldova

11.07.2018 ISO Regional workshop on standards in supports of public policies in Astana Kazakhstan

31.03.2017 Media Management in Peace Support Operations Course, Sarajevo

NATO Partnership and Education Centre

21.04.2016 Analysis and Lessons Learned MTT (ACC3983:1), the Former Yugoslav Republic of Macedonia

JFC Naples

19.05.2014 Master në menaxhimin e burimeve të mbrojtjes dhe sigurisë në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Menaxhimi i burimeve në siguri. Konceptimi dhe strategjia e sigurisë kombëtare, metodologjia e punës kërkimore-shkencore. Bazat e mbrojtjes dhe strategjisë kombëtare. Universiteti "Goce Dellçev" - Shtip, Akademia Ushtarake "Gjeneral Mihajlo Apostolski" - Shkup - anëtar i asociuar

EKSPERIENCE PUNE

1992-2017 ARM-Ministria e Mbrojtjes e Republikës së Maqedonisë.

Këshilltar në sektorin e pasurive të paluajtshme në MM

AFTËSI DHE NJOHURI PERSONALE

Gjuhët: boshnjakisht, maqedonisht, anglisht, shqip, sllovenisht, bullgarisht

✆ + 389 (0)2 3247 173

389 (0)2 3247 150

389 75 44 46 23

kicara.dzevat@isrsm.gov.mk