Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Е Мëson

Mjet i ri i mësimit elektronik për standardizim - "Njihni të ardhmen"

Standardet kanë një ndikim të madh në shoqëri dhe kontribuojnë në një jetë më të sigurt të përditshme. Në Evropë, rregullatorët janë kthyer në standarde për të mbështetur zbatimin e ligjit dhe politikat, përfshirë në fushat me interes publik. Kjo e bën edhe më të rëndësishme që shoqëria civile të angazhohet dhe të marrë pjesë në standardizim.

Tre organizata kanë një rol të veçantë për të luajtur në përcjelljen e nevojave të shoqërisë civile në zhvillimin e standardeve në Evropë dhe ndërkombëtarisht:

ANEC – The European consumer voice in standardisation

ECOS – The European Environmental Citizens’ Organisation in Standardisation

ETUC – The European Trade Union Confederation

Ndërtoni ekspertizën tuaj, rrisni njohuritë dhe ndikimin tuaj!

ANEC, ECOS dhe ETUC janë bashkuar me CEN-CENELEC për të zhvilluar një kurs të mësimit elektronik falas, ndërveprues që ofron informacion të qartë dhe të drejtpërdrejtë mbi standardet dhe procesin e standardizimit në Evropë, si dhe në shkallë kombëtare dhe ndërkombëtare. Kursi përmban disa module për të ndihmuar përdoruesit të mësojnë rreth standardeve, zhvillimit të tyre dhe rolit të tyre kryesor në mbrojtjen e konsumatorëve, punëtorëve dhe mjedisit. Për më tepër, ai demonstron rëndësinë e përfshirjes së shoqërisë civile në standardizim në mënyrë që të përmirësojë, forcojë dhe rrisë legjitimitetin e sistemit evropian të standardizimit. Nëse doni të zbuloni botën e standardeve, ky trajnim është për ju! Ndiqni kursin tonë për të zbuluar pse standardet janë të rëndësishme për ju dhe si mund të merrni pjesë në zhvillimin e standardeve që përfitojnë të gjithë!

Kursi mund të gjendet në lidhjen:  https://www.standards4all.eu/