Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 76 448 791
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

E NËNSHKRUAR MEMORANDUM MIREKUPTIMI MIDIS ISRSM DHE MCCAA

Me ftesë të Drejtorit të Përgjithshëm të Institutit të Standardizimit dhe Metrologjisë së Maltës. Francis Farrugia dhe ing. Halga Pizzuto kryetarja e MCCAA, delegacioni i ISRSM së bashku me drejtorin Jevat Kitsara morën pjesë në nënshkrimin e memorandumit të mirëkuptimit ndërmjet dy institucioneve. Në nënshkrimin e memorandumit të bashkëpunimit mori pjesë edhe Ministri i Konkurrencës dhe Çështjeve të Konsumatorit të Maltës (MCCAA) z. Julia Farrugia Portelli, e cila theksoi rëndësinë e nënshkrimit të këtij memorandumi si një hap në përmirësimin e cilësisë së jetës nëpërmjet standardizimit.

Memorandumi i Mirëkuptimit thekson dëshirën për bashkëpunim dhe mbështetje të dy institucioneve, shkëmbimin e njohurive dhe aktiviteteve të punonjësve dhe ekspertëve në fushën e standardizimit, ndërgjegjësimin përmes prezantimit dhe informimit në të gjitha segmentet e standardizimit, përmirësimin e cilësisë së përgjithshme të jetës, cilësia e jetës, burimet e rinovueshme të energjisë, ajri, ushqimi, produktet dhe shërbimet për konsumatorët dhe konsumatorët, shëndeti dhe siguria dhe më shumë