Instituti për standardizim i Republikës së Maqedonisë së Veriut
Phone: +389 02 3247 150, +389 02 3247 159, +389 75 444 627,+389 70 233 086
E-mail: isrsm@isrsm.gov.mk
Yuri Gagarin 15, 3-rd floor, 1000 Skopje
Main menu

Qasje elektronike në standardet e leximit

Instituti për Standardizim i Republikës së Maqedonisë Veriore ka vendosur për një opsion të ri të hapur në faqen e internetit të ISRSM për leximin elektronik të standardeve. Ky vendim përcakton shumën e tarifës për qasje elektronike për leximin e standardeve maqedonase dhe dokumenteve të standardizimit të destinuara për kompanitë, institucionet me karakter publik dhe shtetëror, shoqatat dhe organizatat e tjera, individët, nxënësit e shkollave të mesme, studentët, masterët, studentët e doktoratës në institucionet arsimore në Republika e Maqedonisë Veriore.

Vendimin mund ta shihni në lidhjen e mëposhtme